Wat wij voor u kunnen betekenen

Wat wij voor u kunnen betekenen

Van Zanten Arbo consultancy Consultancy biedt de volgende diensten aan:  

  • sociaal-medische begeleiding en re-integratie adviezen door een ervaren en geregistreerde bedrijfsarts;
  • training en coaching van HR personeel/leidinggevenden/werknemers;
  • second opinion bedrijfsarts;
  • advisering ten aanzien van schadelastbeperking bij arbeidsongeschiktheid;
  • advisering in geval van complexe en/of langdurige verzuimdossiers;
  • haalbaarheidsonderzoek bezwaarmogelijkheden bij WIA beslissing;
  • ondersteuning bezwaarprocedures UWV;
  • ondersteuning beroepsprocedures rechtbank;
  • toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Arts-gemachtigde

Wanneer een werkgever of werknemer het niet een is met een beslissing van het UWV op het gebied van ziektewet- en arbeid...

Lees meer

Second opinion

Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan hij/zij om een second opinion va...

Lees meer

Verzuimpreventie en verzuimbegeleiding

Wij bieden advisering en ondersteuning bij verzuimpreventie en verzuimbegeleiding conform de wettelijke eisen (o.a. de W...

Lees meer

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Voor vragen of een nadere kennismaking neem contact met ons op.

Contactgegevens