Second opinion

Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan hij/zij om een second opinion van een andere bedrijfsarts verzoeken. De second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid en onafhankelijkheid van een advies.  

De second opinion bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst, bedrijf of inrichting dan de eerste bedrijfsarts.

In het basiscontract tussen de werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts is vastgelegd wie de second opinion kan uitvoeren.

Het aanvragen van een second opinion kan alleen door de werknemer worden gedaan, en is altijd in overleg met de eerste bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten meewerken aan een verzoek om een second opinion, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever.

(Bron: www.arboportaal.nl )  

Wij werken volgens de procedure van de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO), die second opinions uitvoert voor werknemers die via hun werkgever zijn aangesloten bij een arbodienst of bedrijfsarts die lid is van OVAL, KoM en ZFB. (www.bedrijfsartsensecondopinion.nl) Voor de aanvraag van een second opinion bedrijfsarts dient u gebruik te maken van de formulieren op de website van de LPBSO.

Overige diensten

Bekijk Al onze diensten

Arts-gemachtigde

Wanneer een werkgever of werknemer het niet een is met een beslissing van het UWV op het gebied van ziektewet- en arbeid...

Lees meer

Verzuimpreventie en verzuimbegeleiding

Wij bieden advisering en ondersteuning bij verzuimpreventie en verzuimbegeleiding conform de wettelijke eisen (o.a. de W...

Lees meer

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Voor vragen of een nadere kennismaking neem contact met ons op.

Contactgegevens