Disclaimer

Disclaimer

Op de website van Van Zanten Arbo Consultancy zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de website besteden is het mogelijk dat de informatie en diensten op de website onvolledig, onjuist of niet (meer) actueel is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan geen garantie geven. De geboden informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Eventuele aanvullingen en wijzigingen van de geboden informatie kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang worden doorgevoerd.

Gezien het voorgaande sluit Van Zanten Arbo Consultancy dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de websites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en/of de informatie te kunnen raadplegen.

Onze diensten

Bekijk Al onze diensten

Verzuimpreventie en verzuimbegeleiding

Wij bieden advisering en ondersteuning bij verzuimpreventie en verzuimbegeleiding conform de wettelijke eisen (o.a. de W...

Lees meer

Second opinion

Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan hij/zij om een second opinion va...

Lees meer

Arts-gemachtigde

Wanneer een werkgever of werknemer het niet een is met een beslissing van het UWV op het gebied van ziektewet- en arbeid...

Lees meer

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Voor vragen of een nadere kennismaking neem contact met ons op.

Contactgegevens