Arts-gemachtigde

Wanneer een werkgever of werknemer het niet een is met een beslissing van het UWV op het gebied van ziektewet- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dan kunnen zij daar bezwaar tegen aantekenen. De werkgever heeft een arts-gemachtigde nodig als de arbeidsongeschiktheid van zijn werknemer onderwerp is van bezwaar of beroep bij het UWV. De arts-gemachtigde mag niet de eigen bedrijfsarts zijn die wordt ingezet voor de sociaal-medische begeleiding.

Wij kunnen u als werkgever in de volgende gevallen ondersteunen:

  • Bij reparatie van een verzuimdossier en het indienen van een bekortingsverzoek in geval van een loonsanctie wanneer het UWV bij de toetsing van een WIA-aanvraag heeft geoordeeld dat er onvoldoende re-integratie inspanningen zijn verricht en/of dat er re-integratiekansen zijn gemist.
  • Bij het indienen van bezwaar tegen een loonsanctie of tegen de uitkomst van een WIA-keuring (bijvoorbeeld 80-100 WGA in plaats van IVA).
  • Bij hoorzittingen in het kader van een bezwaarprocedure bij het UWV
  • Bij hoorzittingen in het kader van een beroepsprocedure bij de rechtbank.

Overige diensten

Bekijk Al onze diensten

Verzuimpreventie en verzuimbegeleiding

Wij bieden advisering en ondersteuning bij verzuimpreventie en verzuimbegeleiding conform de wettelijke eisen (o.a. de W...

Lees meer

Second opinion

Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan hij/zij om een second opinion va...

Lees meer

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Voor vragen of een nadere kennismaking neem contact met ons op.

Contactgegevens