Verzuimpreventie en verzuimbegeleiding

Wij bieden advisering en ondersteuning bij verzuimpreventie en verzuimbegeleiding conform de wettelijke eisen (o.a. de Wet verbetering Poortwachter en de Arbowet).

Vitale werknemers staan bij ons centraal. Daarbij is aandacht voor preventie en gezonde leefstijl van groot belang. Wij werken vanuit het concept duurzame inzetbaarheid en richten ons op een snelle en verantwoorde terugkeer van zieke werknemers in het arbeidsproces. En zorgen voor de juiste ondersteuning op het juiste moment.

Overige diensten

Bekijk Al onze diensten

Arts-gemachtigde

Wanneer een werkgever of werknemer het niet een is met een beslissing van het UWV op het gebied van ziektewet- en arbeid...

Lees meer

Second opinion

Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan hij/zij om een second opinion va...

Lees meer

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Voor vragen of een nadere kennismaking neem contact met ons op.

Contactgegevens